Gudden Owen Yorik,

Gudden Owen Yorik,

Villmols Merci, daat war et :-) Ech hat mir et geguescht dat et just eng Dommheet wier. Ech droen d'Leisung vun dem Problem och nach am daitschen FreeCAD-Forum als "resolved" an, esou daat keen emei dat falsch mecht.

Leif Greiss aus Letzebuerg, Marcel

L.G.: I would never have written in Luxembourgish or German if I haven't read the second line below "YORIK'S COFFEE CORNER. By the way, I read, speak and write perfectly 5 languages and I am an engineer... :-)